Статут закладу освіти

Детальніше

Структура та органи управління закладу освіти

Детальніше

Кадровий склад згідно з ліцензійними умовами

Детальніше

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Детальніше
Навчальні плани
Переглянути

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти, його засновником

Детальніше
Територія обслуговування
Переглянути

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти

Детальніше

Мова освітнього процесу

Детальніше
УКРАЇНСЬКА

Наявність вакантних посад

Детальніше
Станом на 10.11.2023 – немає)


Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Детальніше

Результати моніторингу якості освіти

Детальніше

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Детальніше
Детальніше

Правила прийому до закладу освіти

Детальніше

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Детальніше

План заходів, спрямованих  на запобігання та протидію булінгу

Детальніше

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу

Детальніше

Порядок реагування на доведені випадки булінгу та відповідальність осіб, причетних до булінгу

Детальніше

Положення про академічну доброчесніть

Детальніше


Документи


Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Детальніше

Стратегія розвитку гімназії №9 

Детальніше