Повiдомляемо, що в сiчнi поточного року у Miнicтepcтвi освiти i науки України презентовано електронну версiю “Довiдника безбар’єрностi”, створеного за iнiцiативи першої ледi України Олени Зеленської у спiвпрацi з громадськими органiзацiями, правозахисниками, психологами,
батьками, якi виховують дiтей з iнвалiднiстю, українськими та мiжнародними експертами.

З електронною версiєю довiдника можна ознайомитися за посиланням : https ://bf.in.ua.