Навчання грамоти

Урок №7. Слова, які відповідають на питання який?яка? яке?

Математика

  Математика. Урок 8. Геометричні фігури. Кут.

Многокутник

ТРИКУТНИК. Геометричні фігури

Мистецтво

Із чого складається світ .