Навчання грамоти

Урок №6. Міжрядкова(допоміжна) лінія сітки зошита. Підготовчі графічні вправи.Підготовчі вправи до написання букв.

 Слова|Схематичне позначення слів у реченні| Українська мова |1 клас

. 1 клас. Математика. Урок 7. Промінь. Відрізок

Мистецтво

Намалюйте грибочки.