Завдання з 16.09 по 21.09.

Опрацювати стр.16-19.Вивчити поняття: монархія, республіка/ стр.16/,

проста/унітарна/ держава стр.18.,федерація, конфедерація,імперія,співдружність стр.19.