I-Прочитати впр.1, ст.15-16.
II-Скласти діалог використовуючи впр.2, ст.16- письмово.
III-Заповнити таблицю,ст.17- у зошитах.
*no way- ні за що,ніяким чином
marital status- cімейний статус