Навчання  грамоти

Слово. Слова,  які відповідають на питання хто?що?

Математика

Урок №5 Кількість елементів у групі. Кількісна лічба. Порядкова лічба. Порядкові відношення  

Мистецтво