«Навчання  грамоти»

Слово. Слова,  які відповідають на питання хто?що?

Математика

Урок №5 Кількість елементів у групі. Кількісна лічба. Порядкова лічба. Порядкові відношення  

 

Я досліджую світ

Урок №5. «Я вчуся вітатися»

https://www.youtube.com/watch?v=jS5s4qU3EhI&feature=youtu.be