Навчання  грамоти

Усне і писемне мовлення. Прилади, які допомагають передавати повідомлення.

Математика

 Об’єднання об’єктів у групи за спільною ознакою

Я досліджую світ

Я вчуся знайомитися