Тема. Міфи і легенди. “Дажбог”, “Берегиня”, “Неопалима купина”

Прочитайте міф “Дажбог”та перекажіть його. Потім прочитайте твір “Берегиня”. Зверніть увагу на значення слова берегиня  (в підручнику с.12), берегиня-обереги-оберіг-від слова оберігати. А також прочитайте легенду “Неопалима купина”. На с.13 прочитайте значення слова купина.

Д/з. Вміти переказувати прочитані твори.