Урок №2

 

 

ГЕОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ В

МИНУЛОМУ ТА СУЧАСНІ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Географічна номенклатура: Галичина, Поділля, Слобожанщина, Таврія, Буковина, Покуття, Волинь і Полісся, Бессарабія, Запоріжжя, Буджак.

 

Пригадайте та поясніть, чому наша країна має саме таку назву.

Що вам відомо з історії походження топоніму «Україна»?

Чому кожному громадянину країни важливо знати історію формування її території?

 

Історія виникнення назви «Україна». Перший і докладний з найдавніших описів сучасної української території зробив відомий грецький вчений Геродот (484-425 р. до н. е). На сторінках власних оповідань він називав цю землю Скіфією, а людей, які мешкали в межах цих земель, — скіфами. Можливо, ця назва походила від грецького слова skifo — «вузький», що означала вузьке розташування племен вздовж річки Борисфен (Дніпро), з часом їх витиснули кочовики-сармати. їхній напад обумовив зміну назви.

І в IV ст. до н. е. цю територію вже називали Сарматія — за назвою нових хазяїв.

Оновлення населення впливало на зміну назви території. У II та III ст. на сучасну територію України приходять чергові племена іранських завойовників, їхнім символом був червоний колір, який уважали священним і надавав владу і силу, і ім’я їм було — рокси — що в перекладі означає — темно-червоний. Оскільки рельєф цих земель складався з ланів, до назви народу приєдналася форма рельєфу, і країну почали називати землею роксів — Роксоланією. Відома історія української дівчини Насті Лісовської, яка увійшла в історію під ім’ям — Роксолана — тобто мешканка роксоланських земель.

Назва «Русь» розумінні Україна широко вживалась за кордоном: українців називали русинами, проводячи чітку грань між ними і московитами аж до XVIII ст.

У ІХ-ХІІІ ст. виникає нова політична держава з центром в Києві — Київська Русь. Чому саме Руссю назвали цю землі? Це спірне питання, на яке не існує однозначної відповіді. Зокрема є версія нормандського походження цієї назви.

У часи розпаду Київської Русі на окремі незалежні землі слово «Україна» набуло нового значення — «князівство». Зокрема, у літописах зафіксовані Переяславська Україна, Галицька Україна, Волинська Україна, Чернігівська Україна, Київська Україна та ін.

Назва «Україна» вперше згадана 1187 р. в «Літописі Руському», в «Іпатійському літописі» він охоплює період до 1117 р.

«Повість давніх літ» «Галицько-Волинський літопис» — до 1292 р. У листі до польського короля Зигмунда Августа турецький султан Сулейман (1564 р.) описує Кам’янець-Подільський як замок, розташований в Україні.

Петро Конашевич-Сагайдачний 1622 р. пише про «Україну вічну, власну предковічну вітчизну нашу».

На старих європейських картах є і Україна, і окраїна (територія Прикаспію між Московією і Ногайським станом).

Деякі сучасні українські дослідники виводять назву від слова «край», що первинно означало рідний край, країна, земля.

Запорожці в листі від 3 січня 1654 року підписуються: «Зо всім військом і Україною, вітчизною нашею». Тобто Україна набуває географічно-політичної назви, яка поступово завойовує простір. Після проголошення Української Народної Республіки в листопаді 1917 року назва Україна остаточно стверджується як у внутрішньому, так і в міжнародному вжитку.

 Географічні відомості про територію України в минулому

Перші географічні свідчення про територію сучасної України належать давньогрецьким та давньоримським географам. Багато географічних свідчень можна знайти в давніх літописах часів Ки­ївської Русі — в «Повісті временних літ», наприклад, перелічено географічні явища та процеси — бездощів’я, сурові зими, наведено описи поселень та шляхів сполучення.

1613 року на мапі Великого князівства Литовського позначено латиною vkraina. Автор карти Томаш Маковський. Інша назва карти — карта Радзивіла.

Один із найвидатніших картографів XVII століття Гійом Боплан створив перший варіант генеральної карти України 1639 р. Ця рукописна карта Tabula Geographica Ukrainska (Українська географічна карта, розмірами 44,5Х62,5 см, масштабу 1:1500000) міститься в рукописному атласі Ф. Гетканта і на ній відображено 275 назв населених пунктів, 80 назв річок, 4 острови, 13 порогів, 4 лісів, 2 назви морів. Нині зберігається у Військовому архіві у Стокгольмі.

 

Сучасні географічні дослідження території України

 

Географічний практикум: на основі текста підручника( стор. 11-12) та додаткових джерел інформації заповніть таблицю: обов’язково знайдіть та внесить у таблицю відомості щодо діяльності вчених: В.І.Вернадський; П.А.Тутковський; С.Л.Рудницький; Г.М.Висоцький. Б.І.Срезневський;  К.Г. Воблий; П.С.Погребняк; В.М. Кубійович; В.Г.Бондарчук; М.М.Паламарчук.

 

Прізвище, ім’я, по батькові вченого Напрямок наукових досліджень Внесок у розвиток географії в Україні
Зразок:

Павло Платонович Чубинський

 

Статистичні,етнографічні,географічні,

Лінгвістичні дослідження території України

 

Відкрито південно-західний відділ Російского географічного товариства; перші кафедри географії в університетах.

 

Володимир Іванович Вернадський    

 

Таблиця повинна бути охайною.

Після опису діяльності вченого підводимо риску під останнім словом в будь який колонці, як показано у зразку.

Ця робота оцінюється максимум 10 балів.

Термін виконання – тиждень – до 16 вересня. Роботи обов’язково підпишить з вказанням класу та надішліть на електронну адресу: tataizmail2020@gmail.com

 

 

ПІДСУМОК УРОКУ

Територія України сформувалась внаслідок довготривалих історичних та політичних процесів, і як бачимо із сучасних політичних подій, продовжується боротьба за територіальну цілісність України.

 

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний текст підручника. Заповнити таблицю «Етапи формування території України».