Завдання з09.09 по 14.09.

Тема.Політика Російськоі імперіі щодо украінських етнічних земель.

Опрацювати параграф 2. Вивчити поняття: смуга осілості на стр.12., русифікація на стр.15.

Виписати в зошит з пункту 4,стр.15-16 методи колоніальноі політики Російськоі імперіі.