Завдання з 09.09.по 14.09.

Тема.Початок Великоі Французькоі Революціі к.18 ст.

Опрацювати параграф 2. Виписати в зошит з 1пункту і 2 пункту,1 абзац- причини революціі. Вивчити поняття революція на стр.16.

Розпочати складати таблицю, вказану на стр.20, завдання 12.Тільки зробіть два стовпчики: основні подіі і результати. Складати таблицю за параграфом 2.