l-Прочитати та вивчити правило, ст.13

ll-Cкласти речення,- №1,ст.13

lllЗробити вправи№3,4,ст.14

lV Закінчити речення утворюючи форму герундія від дієслів у рамочці,-впр,№6,ст.14

V Вивчити правило ,ст.13 та першу колонку у рамочці на ст.258.