Урок 2-3.  Тема. Практична риторика. Засоби мовного вираження промови. Троп як засіб мовного вираження.

 1. Спостереження над текстом, стор.10 , №1.
 2. – Щоб надати мовленню експресії, використовують мовні виражальні засоби – тропи й риторичні фігури (робота з теоретичним матеріалом, стор. 10).
 3. Виписати поняття “троп”, “риторичні фігури , стор.11.
 4. Творча робота (утворіть тропи), стор.11, №3(письмово).
 5. Прочитайте тексти і виконайте завдання №4 (І,ІІ,ІІІ,ІУ) – усно!
 6. Робота з культури слова (стор. 12) А. Запам’ятати наголошування слів , Б. Правильний варіант слововживання! – занотувати в зошитах!
 7. https://www.youtube.com/watch?v=_kcl63KS1WU
 8. Перегляньте вищезапропоноване відео,- це допоможе застосувати матеріал на практиці і полегшить виконання завдань на ЗНО!!!
 9. Ознайомитися з цікавинкою, стор. 13 (ДО речі),див. фото!
 10. Домашнє завдання: опрацювати § 2-3, ознайомитись з § 4-5, виконати вправу 7, стор.13 (ІІ) , підкреслити граматичні основи; надписати частини мови (ІІІ).
 11. На все добре! Бажаю успіхів!