Завдання з 09.09. по 11.09.

Прочитати параграф 2.Виписати в зошити і вивчити наступні поняття:

Історія- наука, що вивчає, як жили різні народи, які подіі відбувалися в іхньому житті, як і чому життя людей змінювалося.

Хронологія- наука, що встановлює точні дати всіх історичних подій та іх часову послідовність.

Археологія-наука, що вивчає життя людей за речовими джерелами.

Антропологія-наука про походження людини, а також про зовнішній вигляд людини в різні часи історіі.

Зошити заведіть 18 аркушів і підписати:

Зошит

для робіт

з історіі

учня або учениці 6-А,Б,В,Г,Д класу

ЗОШ номер 9

ПІБ.