Доброго дня! Урок 3(конспект 2). Учні, записуєте в зошитах число, тему уроку: “Будова речовини. Молекули. Атоми.”

Речовина складається з атомів та молекул.

Атом – це найдрібніша неподільна  частинка речовини.

Молекула – це группа атомів.

Переглядаєте відео: https://www.youtube.com/watch?v=Y8wybzgosOY&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A

Записуєте основні положення молекулярно-кінетичної теорії:

  1. Усі речовини складаються з атомів та молекул, між якими існують проміжки.
  2. Усі частинки перебувають у хаотичному безперервному русі .
  3. Частинки взаємодіють між собою.                                                                                                                                         Домашнє завдання: параграф 7-8 опрацювати за підручником “Фізика 7”, автор В. Д. Сиротюк.                   Вміти відповідати(усно) на запитання для самоперевірки після параграфів.