Тема. Текст. Основні  ознаки тексту.

Прочитайте та запам’ятайте що таке текст і які ознаки тексту (підручник с.217, про мікротему не треба).  Нагадаю, що тема-це те, про що розповідається в тексті.

Прочитайте текст “Діоклетіанова капуста” (вправа 535), перекажіть його.

Д/з. Виконайте завдання до цієї вправи (535) на с. 218 тільки 1 і 2 завд. – усно.