ТЕМА:Повторення. ШКIЛЬНЕ ЖИТТЯ. Урок 2.
1)Повторення.Звороти there is, there are
Цi звороти Е зображуючими,ставляться на початку речення, але перекладають такi
речення з кiнця.
+there is(there are) There is a picture on the wall. There are pictures on the wall
? Is there…? (Are there…?) Is there a picture on the wall? Are there pictures on the wall? What is there on the wall?
-There is no… (There are no…)
There isn’t any… (There aren’t any)
There is no picture on the wall.
There isn’t any picture on the wall.
There are no pictures on the wall.
There aren’t any pic tures on the wall.
На закрiплення структур виконуемо
впр.4,с.4 у Робочому зошитi
2)Виконуемо впр. 1,2с.2 уРобочому зошитi
на знання лексики.
3)Виписуемо слова в СЛОВНИК на с. 11(пiдручника)
4)Читаемо текст на с. 10 iвiдповiдаемо на питання до тексту письмово.