Англійська мова 7АВГД Черкаська С. I.

ТЕМА:Повторення. ШКIЛЬНЕ ЖИТТЯ. Урок 2.
1)Повторення.Звороти there is, there are
Цi звороти Е зображуючими,ставляться на початку речення, але перекладають такi
речення з кiнця.
+there is(there are) There is a picture on the wall. There are pictures on the wall
? Is there…? (Are there…?) Is there a picture on the wall? Are there pictures on the wall? What is there on the wall?
-There is no… (There are no…)
There isn’t any… (There aren’t any)
There is no picture on the wall.
There isn’t any picture on the wall.
There are no pictures on the wall.
There aren’t any pic tures on the wall.
На закрiплення структур виконуемо
впр.4,с.4 у Робочому зошитi
2)Виконуемо впр. 1,2с.2 уРобочому зошитi
на знання лексики.
3)Виписуемо слова в СЛОВНИК на с. 11(пiдручника)
4)Читаемо текст на с. 10 iвiдповiдаемо на питання до тексту письмово.

Зарубіжна література. 5-Г, Д класи. Вчитель – Нестеренко Л.Є.

Вітаю! Ваші зошити (12-24 арк.) підпишіть так:

Зошит

для робіт із зарубіжної літератури

учня (учениці) 5-Г (Д) класу

загальноосвітньої школи №9

м. Ізмаїла

Прізвище та ім’я у родовому відмінку

Тема: Художня літратура – духовна скарбния людства. Роль книжки в сучасному житті.

Прочитати с 8-11.

http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/Svitova_literatura_5klas_Voloshhuk.pdf

У зошитах пишемо наступне:

Четверте вересня

Класна робота

Художня літратура – духовна скарбния людства. Роль книжки в сучасному житті.

З прадавніх часів люди вірили в чарівну, магічну силу слова. Слово «література» у перекладі з латини означає «написане».

Світова література – сукупність творів художньої літератури всіх країн світу від давнини до наших днів.

Домашнє завдання: с.11 (“Перевірте себе”). Відповідаємо на питання усно.

Английский 6-А Б В Г Д

Урок 2.
1. Читаем переводим №2,стр.7. Незнакомые слова: to get ready- приготовиться, tips-советы, put off- откладывать, that way- таким образом, practice-практиковать, remember- запоминать,prepare- готовить, save-экономить(save вообще переводим как спасать, но здесь- экономить), extra-запасной. Слова пишем в словарь
2. №3,стр.8-словосочетания прописать в тетрадь с переводом на полях. Из этого упр.- только слова из рамочки(на вопросы отвечать не надо. Save time-экономить время, make sure- убедиться,prepare before-приготовиться перед,get ready- приготовиться,do ahead of time-делать наперед, put something off-откладывать что-то, do well(better)-делать хорошо(лучше)
3. Упр.3 стр. 10- письменно.
Дз прислать на вайбер:
Ирине Мариновне 0679589651
Светлане Владимировне 0961627363

4-Б Гордієнко Інна Михайлівна

Завдання на тиждень 07.09-11.09.2020 року

 

Природознавство

С. 7-10 (читати і переказувати)

https://youtu.be/-P8CDxlBtqM

https://youtu.be/ITub7NYgY2Y

Математика

С. 7- 11 (опрацювати матеріал) с. 7 № 40,41; с. 10 №50,51; с. 11 №60,61 (письмово)

https://youtu.be/IJLcVk5VYnA

https://youtu.be/gxfUAc0IrSY

https://youtu.be/OsiXmfTglzw

https://youtu.be/HoHJjNmCCj8

Українська мова

С. 11-10 (опрацювати матеріал) с. 12 впр.16; с.14 впр.20; с. 16 впр.24; с.17 впр.28 (письмово)

 

Літературне читання

С. 12-15 (читати і переказувати)

https://youtu.be/ISmCnwOdBhI

https://youtu.be/f4rcZPzUKqw

Російська мова

С. 9-8 (опрацювати матеріал) с. 17 впр.5; с.14 впр. 25 (письмово)