Понеділок 07.09.2020

Укр. мова : с. 4-7 усно

№ 7,8 письмово

Математика : с. 3-5 усно

№9,10,11 (І,ІІ стовпчик  письмово)

Вівторок 08.09.2020

Укр. мова  .Тема :Норми літературної вимови с. 7- 8 усно

Запам’ятай!!!!!! М’якість приголосного звука [ц’] в кінці слова позначається Ь знаком.

№10, 13 письмово

Рос. мова: упр. 12 устно Вспоминаем правила

   1.Чтобы проверить безударный гласный ,нужно изменить слово так, чтобы                                            безударный гласный стал ударным. Например: моряк – море

                         2. Чтобы проверить парный согласный , нужно изменить слово так, чтобы после                                    согласного стоял гласный. Например : шубка – шуба

                           3. Чтобы проверить непроизносимый согласный , нужно изменить слово так,                                        чтобы  согласный слышался четко . Например : капустный – капуста

упр. 5 письменно

Математика: с. 5 №16,17,21 письменно

Середа 09.09.2020

Укр. мова : Запам’ятай !!! М’якість приголосного звука перед буквою  О  позначається Ь (ьо). Після м’якого приголосного пишеться буквосполучення   (ьо)

Буквосполучення йо пишеться на початку слова  або складу.

впр. 16,19,21  письмово

Математика :№24,27,30 письмово

Рос. читання: с. 6-9 виразно читати, відповідати на питання

Четвер 10.09.2020

Укр. мова : впр.23,24 письмово

с. 12 пригадай правило Звуки [б, п, в,м, ф, та р] у кінці слів  вимовляються твердо.

Рос. мова : впр. 15,18 письмово

Рос. читання: с. 10-11 виразно читати

Математика: №32,35,36письмово

№33,34 усно, вивчити