Завдання на 07.09.20 -11.09.20

Математика

Ст. 6, п.1,2 (усно), 3 (письм.);

Ст. 7 ВИВЧИТИ ПРАВИЛО ; п. 4,5,6 (письм.), 7 (усно);

Ст.8,  з. 1,2,3, (письм.);

Ст.9,  п.4,8 (усно), 5,6,7 (письм.)

Повторити назви компонентів всіх дій.

Назви компонентів дії додавання.

 

російською мовою українською мовою
4 + 5 = 9                                                 4 + 5 = 9

 

4 – І слагаемое 4 – І доданок

 

5 – ІІ слагаемое 5 –  ІІ доданок

 

9 – сумма 9 –   сума

 

 

Правило:

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

* Назви компонентів дії віднімання
російською мовою українською мовою
7 – 3 = 4                                             7 – 3 = 4                 

 

7 –  уменьшаемое 7 – зменшуване

 

3 –вычитаемое 3 – від’ємник

 

4 – разность 4 – різниця

 

 

Правило:

Щоб отримати зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.

 

Щоб отримати від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.

 

Назви компонентів дії множення
російською мовою    українською мовою
2 · 4 = 8 2 · 4 = 8
2 – І множитель 2 – І множник

 

4 – ІІ множитель 4 – ІІ множник

 

8 – произведение 8 –  добуток

 

Назви компонентів дії ділення
російською мовою українською мовою
6 : 2 = 3                                                            6 : 2 = 3                                                     

 

6 – делимое 6 – ділене

 

2 – делитель

 

2– дільник
3 – частное 3 –  частка

 

 

Укр. Мова

Ст.4, впр.3(письмово);впр.4, 5, ( усно), впр. 6, (письмово);

Ст.5, впр.7,8 ( усно); впр.9 (письмово);

Вивчити правило ст.5

Ст. 6, впр 10,11 (усно);

Вивчити правило ст.7

Ст. 7, впр.12(письмово),впр.13(усно);

Ст. 8,впр.14,15 (письмово);

Вивчити правило ст.8

Відповісти на запитання. (усно)

  • Скільки голосних звуків в українській мові?
  • Які два звука позначає буква Щ?
  • Як переносяться слова з рядка в рядок?
  • Якими буквами позначаються м’якість приголосних?
  • Після яких букв в кінці слів ніколи не пишеться знак м’якшення?

Рос. мова

Повторить алфавит. Ответить на вопросы.( устно)

  • Какие буквы обозначают гласные звуки?
  • Какие буквы обозначают согласные звуки?
  • Какие буквы обозначают в начале слова или слога 2 звука?
  • Какие буквы не обозначают звуков?

Ст.8, упр.7(устно),

Ст. 9, упр. 8, 9(письм.)