Тема: Поняття моделі. Поняття предметної галузі. Типи моделей.

Відео-урок: https://www.youtube.com/watch?v=ammVF3pB9Cc

Прослухати та запам’ятати.