Тема уроку “Книжка в житті людини”

Опрацювати матеріал за підручником на стор. 4 – 7 (усно).

Зошити підписати так:

Зошит

для робіт з української літератури

учня (учениці) 6 – А (Г) класу

загальноосвітньої школи № 9

м. Ізмаїла

Прізвище, ім′я