Завдання з 02.09.-04.09.

Опрацювати параграф 1 вступ. параграф 2.

Знати зміст понять: світова війна, політичний режим, національна держава.

Повторити питання з 1 по 6 сторінка 8.