ІНСТРУКЦІЯ №____

 про дії працівників навчальних закладів при евакуації у разі виникнення пожежі

 1. Дії працівників у разі виявлення пожежі

1.1.   Кожен працівник навчального закладу, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов’язаний:

 • негайно повідомити про це за телефоном 101 до пожежної охорони (при цьому слід чітко назвати адресу навчального закладу, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей у будівлі, а також свою посаду та прізвище);
 • за потреби викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо);
 • сповістити про пожежу керівника навчального закладу або працівника, що його заміщує;
 • розпочати (якщо є можливість) ліквідацію осередку загоряння за допомогою первинних засобів пожежогасіння до прибуття пожежних підрозділів;
 • розпочати евакуацію учнів з будівлі до безпечного місця згідно із затвердженим керівником навчального закладу планом евакуації і залучити до евакуації інших осіб;
 • організувати зустріч пожежних підрозділів.

1.2.   Керівник навчального закладу (призначена наказом відповідальна особа), який прибув на місце пожежі, зобов’язаний:

 • перевірити, чи повідомлено підрозділи пожежної охорони про виникнення пожежі (продублювати повідомлення);
 • інформувати обласне, міське, районне управління освіти про виникнення пожежі;
 • здійснювати керівництво евакуацією людей та гасінням пожежі до прибуття пожежних підрозділів; евакуацію людей слід починати з приміщення, у якому виникла пожежа, і суміжних з ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продуктів горіння;
 • у разі загрози для життя людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили і засоби;
 • за потреби викликати до місця пожежі медичну та інші служби;
 • організувати виведення з небезпечної зони всіх учнів, а також працівників, які не задіяні в евакуації людей та ліквідації пожежі;
 • організувати відключення мереж електро- і газопостачання, зупинку систем вентиляції та кондиціонування повітря і здійснення інших заходів, які сприяють запобіганню поширенню пожежі;
 • виставити пости безпеки на входах у будівлю, де виникла пожежа, щоб унеможливити повернення учнів і працівників до цієї будівлі;
 • організувати перевірку наявності всіх учасників навчально-виховного процесу, евакуйованих з будівлі, за списками і журналами обліку навчальних занять;
 • виділити для зустрічі пожежних підрозділів особу, яка добре знає розміщення під’їзних шляхів та вододжерел (пожежних гідрантів, водойм тощо);
 • припинити всі роботи, не пов’язані із заходами щодо ліквідації пожежі;
 • забезпечити безпеку людей, які беруть участь в евакуації та гасінні пожежі, від можливих обвалів конструкцій, дії токсичних продуктів горіння і підвищеної температури, ураження електрострумом тощо;
 • організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місця їх складування і забезпечити, за потреби, їх охорону;
 • інформувати керівника пожежного підрозділу про наявність людей у будівлі.

1.3.   Працівник охорони, який знаходиться у момент виникнення пожежі на посту, зобов’язаний:

 • відчинити основний та запасні виходи з будівлі;
 • надавати консультативну допомогу керівникові гасіння пожежі щодо місцезнаходження того чи того обладнання, кнопок вмикання насосів-підвищувачів, запасних виходів, виходів на горище тощо.
 1. Дії учителя після отримання сигналу про евакуацію

2.1.   Після отримання сигналу про евакуацію учитель зобов’язаний:

 • припинити заняття;
 • знеструмити електричні прилади та обладнання, вимкнути світло і зачинити вікна у приміщенні, де проводилося заняття;
 • у разі значного задимлення видати учням наявні у кабінеті засоби індивідуального захисту — марлеві пов’язки;
 • зберігати спокій, не спричинювати виникнення паніки;
 • у найкоротший час вивести учнів найбезпечнішими евакуаційними шляхами і виходами з будівлі відповідно до плану евакуації, ретельно перевіривши кабінет, щоб унеможливити перебування учнів у небезпечній зоні.

2.2.   Після виходу з будівлі вчитель повинен привести учнів на збірний пункт і перевірити їх наявність за списком згідно журналу. Про відсутність кого-небудь із учнів вчитель має повідомити керівника навчального закладу (призначену керівником відповідальну особу).

2.3.   Вчителю не можна залишати учнів без нагляду з моменту виявлення пожежі та до її ліквідації.