Статут закладу освіти

Детальніше

Структура та органи управління закладу освіти

Детальніше

Кадровий склад згідно з ліцензійними умовами


Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Детальніше
Освітні програми
Переглянути
Детальніше
Перелік освітніх компонентів
Переглянути

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти, його засновником


Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти

Детальніше

Мова освітнього процесу

Детальніше
УКРАЇНСЬКА

Наявність вакантних посад

Детальніше
Станом на 01.02.2021 вакантних посад не має

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)


Результати моніторингу якості освіти


Річний звіт про діяльність закладу освіти


Правила прийому до закладу освіти

Детальніше

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами