Загальноосвітня школа №9 І-ІІІ ступенів

Н а к а з

06.09.2020 р.                                                                                                                                           №     86-з                                             

Про оцінювання учнів у  2020-2021 навчальному році

                   На виконання  наказу МОН України №1222 від 21.08.2013р.; наказу МОН  №1154 від 27.08.2019р., Інструкції з ведення класних журналів (наказ МОН № 496 від 03.06.08р.); відповідно до Порядку переведення учнів (вихованців) ЗНЗ до наступного класу (наказ МОН № 762 від 14.07.15р.); Листа МОН від 22.07.2019р. «Щодо окремих питань переведення учнів до закладу загальної середньої освіти до наступного класу»,  наказу МОН №996 від 30.08.2011 року (об’єкти, функції та види контролю та оцінювання – 20 додатків для старшої школи), з урахуванням методичних рекомендацій МОН щодо викладання навчальних предметів в ЗЗСО  в 2019-20 н.р., на виконання рішення педагогічної ради від 30.08.2019 (протокол № 1), відповідно до рішень методичних об’єднань в період з 27.08.2019 по 29.08.2019 року

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити такі схеми оцінювання учнів з наступних предметів( додаток №1 – 10)
 • Українська мова та література (додаток №1)
 • Математика, інформатика (додаток №2)
 • Природничі науки (додаток №3)
 • Трудове навчання, технології (додаток №4)
 • Фізична культура (додаток №5)
 • Англійська мова (додаток№6)
 • Історія України і всесвітня, правознавство, Громадянська освіта (додаток №7)
 • Російська мова та зарубіжна література  (додаток №8)
 • Образотворче мистецтво, музичне мистецтво (додаток №9)
 • Початкова школа (додаток №10)
 1. Для вирішення спірних питань, що виникають під час оцінювання учнів всі учасники освітнього процесу мають право надати письмову заяву на оскарження до Комісії з доброчесності.
 2. Заступникам директора з НВР Лещенко Л.В., Демидовій Н.М., Ніяченко М.В. відповідно до своїх функціональних обов’язків контролювати виконання даного наказу протягом 2019- 2020 навчального року.

 

                        Директор школи                                                    В.Д. Беркуца

 

Додаток №1

до наказу по ЗОШ № 9

за № 1 від «30» серпня 2020р.

Українська мова та література

–  Поточна оцінка: виставляється до класного журналу в колонку під датою відповідно до критеріїв оцінювання (наказ МОН України №1222 від 21.08.2013 р.)

Тематична оцінка: виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт. До прикладу, під час вивчення теми «Вступ. Повторення та узагальнення вивченого», яка охоплює 10 уроків, учень 7 класу отримав 5 оцінок: 3 поточні (6,7,6), а також оцінки за зошит (8) і контрольну роботу(7). Бали додають і ділять на кількість: (6+7+6+8+7):5=7 б.; (6+6+7+7):4 = 6,5 (оцінку округлюємо як середнє арифметичне з урахуванням округлення десяткових дробів), тобто = 7 б. . Якщо контрольна робота виконана вище або нижче поточних оцінок, то тематичну оцінку можна підвищити або знизити не більше, ніж на 2 б. Відповідно, якщо учень має поточні оцінки загальна сума яких після ділення становить 6,4 б, то виставляємо 6б. . Якщо контрольна робота виконана вище або нижче поточних оцінок, то тематичну оцінку можна підвищити або знизити не більше, ніж на 2 б. Якщо учень був відсутній протягом місяця і має «н/о» за зошит, то відповідний запис не рахуємо.  Але тематичну оцінку  можна підвищити лише на 2 бали від оцінки за контрольну роботу. Оцінка за тему виставляється в окрему колонку з надписом «Тематична» без дати. Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

–  Семестрова оцінка: виставляється на основі тематичного оцінювання та результатів оцінювання певного виду діяльності: говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) або читання вголос. Наприклад, учень отримав бали 6, 7, 7 за три тематичні, а також 7 б. за діалог і 6 б. за усний переказ. Виводячи семестровий бал, їх додають і ділять на 5: (6+7+7+7+6):5=7б.; (6+6+7+7):4 = 6,5 (оцінку округлюємо як середнє арифметичне з урахуванням округлення десяткових дробів), тобто = 7 б. Відповідно, якщо учень має тематичні оцінки загальна сума яких після ділення становить 6,4 б, то виставляємо 6б.

       Якщо учень був відсутній без поважної причини всі уроки з теми, то тематична оцінка Н/А прирівнюється до 0 б. і враховується при виставленні семестрової оцінки (наприклад: (5+4+0):3 =3 б. Оцінка за І семестр, ІІ семестр виставляється після останньої тематичної в окрему колонку з написом «І семестр». Семестрова оцінка підлягає коригуванню (процедура здійснення відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів. Скоригована оцінка виставляється в колонку під записом «Скоригована».

Річна оцінка : виставляють на основі семестрового оцінювання в колонку з надписом «Річна». Річна оцінка коригуванню не підлягає. Якщо учень отримав за І семестр оцінку 6, а за ІІ – 7 (6+7): 2 = 6,5 (оцінку округлюємо як середнє арифметичне з урахуванням округлення десяткових дробів), тобто = 7 б. Відповідно, якщо учень має  оцінки загальна сума яких після ділення становить 6,4 б, то виставляємо 6б. За умови що учня було не атестовано за один з семестрів (через поважні причини) – оцінку виставляємо за одним семестром. Наприклад: І семестр 6 б, а ІІ семестр – н/а – річна 6б. Якщо «н/а» – за один з семестрів не підтверджено документами, то оцінку з «н/а» рахуємо як 0 б , наприклад: (6+0):2 =3 б.

 

Заст.директора  з НВР ______________________________ Н.М.Демидова

Керівник ШМО ___________________________________ Т.С.Сухарєва

Учитель української мови та літератури __________________ Є.Ф.Германюк

Учитель української мови та літератури___________________О.Д.Нікіфорова

Учитель української мови та літератури __________________ Н.Л.Балицька

Учитель української мови та літератури___________________О.В.Лисецька

Учитель української мови та літератури __________________ Т.М.Станкова

Учитель української мови та літератури___________________Ж.Ю.Шульга

Додаток №2

до наказу по ЗОШ № 9

за № 1 від «30» серпня 2020р.

Математика,інформатика

–  Поточна оцінка: виставляється до класного журналу в колонку під датою відповідно до критеріїв оцінювання (наказ МОН України №1222 від 21.08.2013 р.

Тематична оцінка: виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт, крім оцінок за ведення зошита (математика). До прикладу: (6+7+6+8+7):5=7 б.; (6+6+7+7):4 = 6,5 (оцінку округлюємо як середнє арифметичне з урахуванням округлення десяткових дробів), тобто = 7 б. Відповідно, якщо учень має поточні оцінки загальна сума яких після ділення становить 6,4 б, то виставляємо 6б. Оцінка за тему виставляється в окрему колонку з надписом «Тематична» без дати. Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

–  Семестрова оцінка: виставляється на основі тематичного оцінювання. До прикладу: (6+7+7+7+6):5=7б.; (6+6+7+7):4 = 6,5 (оцінку округлюємо як середнє арифметичне з урахуванням округлення десяткових дробів), тобто = 7 б. Відповідно, якщо учень має тематичні оцінки загальна сума яких після ділення становить 6,4 б, то виставляємо 6б. Якщо в семестрі вивчалася тільки одна тема, тематична оцінка зараховується як семестрова.

              Якщо учень був відсутній без поважної причини всі уроки з теми, то тематична оцінка Н/А прирівнюється до 0 б. і враховується при виставленні семестрової оцінки (наприклад: (5+4+0):3 =3 б.  Оцінка за І семестр, ІІ семестр виставляється після останньої тематичної в окрему колонку з написом «І семестр». Семестрова оцінка підлягає коригуванню (процедура здійснення відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів. Скоригована оцінка виставляється в колонку під записом «Скоригована».

Річна оцінка : виставляють на основі семестрового оцінювання в колонку з надписом «Річна». Річна оцінка коригуванню не підлягає. Якщо учень отримав за І семестр оцінку 6, а за ІІ – 7 (6+7): 2 = 6,5 (оцінку округлюємо як середнє арифметичне з урахуванням округлення десяткових дробів), тобто = 7 б. Відповідно, якщо учень має  оцінки загальна сума яких після ділення становить 6,4 б, то виставляємо 6б. За умови що учня було не атестовано за один з семестрів (через поважні причини) – оцінку виставляємо за одним семестром. Наприклад: І семестр 6 б, а ІІ семестр – н/а – річна 6б. Якщо «н/а» – за один з семестрів не підтверджено документами як поважну причину,  то оцінку з «н/а» рахуємо як 0 б , наприклад: (6+0):2 =3 б.

Заст.директора  з НВР _________Добровенко Т.

Керівник ШМО______________Н.П.Степанова

Учитель математики__________К.С.Константинова

Учитель математики__________А.В.Дрібноход

Учитель математики__________Л.Б.Мельничук

Учитель математики__________К.І.Холостенко

Учитель математики__________Н.І.Нефьодова

Учитель інформатики_________Т.М.Талмацька

Учитель інформатики_________Х.С.Бойко

Учитель інформатики_________О.В.Мельник

Учитель інформатики_________В.Ю.Головльов

Додаток №3

до наказу по ЗОШ № 9

за № 1 від «30» серпня 2019р.

Природничі науки

–  Поточна оцінка: виставляється до класного журналу в колонку під датою відповідно до критеріїв оцінювання (наказ МОН України №1222 від 21.08.2013 р)

Тематична оцінка: виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт, крім оцінок за ведення зошита (математика). До прикладу: (6+7+6+8+7):5=7 б.; (6+6+7+7):4 = 6,5 (оцінку округлюємо як середнє арифметичне з урахуванням округлення десяткових дробів), тобто = 7 б. Відповідно, якщо учень має поточні оцінки загальна сума яких після ділення становить 6,4 б, то виставляємо 6б. Якщо контрольна робота виконана вище або нижче поточних оцінок, то тематичну оцінку можна підвищити або знизити не більше, ніж  на 2 бали. Оцінка за тему виставляється в окрему колонку з надписом «Тематична» без дати. Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

–  Семестрова оцінка: виставляється на основі тематичного оцінювання. До прикладу: (6+7+7+7+6):5=7б.; (6+6+7+7):4 = 6,5 (оцінку округлюємо як середнє арифметичне з урахуванням округлення десяткових дробів), тобто = 7 б. Відповідно, якщо учень має тематичні оцінки загальна сума яких після ділення становить 6,4 б, то виставляємо 6б. Якщо в семестрі вивчалася тільки одна тема, тематична оцінка зараховується як семестрова.

              Якщо учень був відсутній без поважної причини всі уроки з теми, то тематична оцінка Н/А прирівнюється до 0 б. і враховується при виставленні семестрової оцінки (наприклад: (5+4+0):3 =3 б.  Оцінка за І семестр, ІІ семестр виставляється після останньої тематичної в окрему колонку з написом «І семестр». Семестрова оцінка підлягає коригуванню (процедура здійснення відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів. Скоригована оцінка виставляється в колонку під записом «Скоригована».

Річна оцінка : виставляють на основі семестрового оцінювання в колонку з надписом «Річна». Річна оцінка коригуванню не підлягає. Якщо учень отримав за І семестр оцінку 6, а за ІІ – 7 (6+7): 2 = 6,5 (оцінку округлюємо як середнє арифметичне з урахуванням округлення десяткових дробів), тобто = 7 б. Відповідно, якщо учень має  оцінки загальна сума яких після ділення становить 6,4 б, то виставляємо 6б. За умови що учня було не атестовано за один з семестрів (через поважні причини) – оцінку виставляємо за одним семестром. Наприклад: І семестр 6 б, а ІІ семестр – н/а – річна 6б. Якщо «н/а» – за один з семестрів не підтверджено документами як поважну причину,  то оцінку з «н/а» рахуємо як 0 б , наприклад: (6+0):2 =3 б.

Заст.директора  з НВР ________   Л.В.Лещенко

Керівник ШМО______________Т.І.Шевченко

Учитель географії____________Т.В.  Ігнаткіна

Учитель біології_____________Г.В.Попелюх

Учитель біології_____________С.М.Тіторенко

Учитель біології   ___________У.О.Савіцька

Учитель  хімії   ____________  Т.І.Шевченко_

Учитель фізики______________О.В.Мандажи

Учитель фізики______________О.Й.Андрулайтіс

Додаток №4

до наказу по ЗОШ № 9

за № 1 від «30» серпня 2019р.

Трудове навчання, технології

Поточна оцінка: виставляється до класного журналу в колонку під датою відповідно до критеріїв оцінювання наказ МОН України №1222 від 21.08.2013). Поточна оцінка є поетапною оцінкою за проектну діяльність.

Тематична оцінка: виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням проектно – технологічної діяльності. До прикладу: (6+7+6+8+7):5=7 б.; (6+6+7+7):4 = 6,5 (оцінку округлюємо як середнє арифметичне з урахуванням округлення десяткових дробів), тобто = 7 б. Відповідно, якщо учень має поточні оцінки загальна сума яких після ділення становить 6,4 б, то виставляємо 6б. Оцінка за тему виставляється в окрему колонку з надписом «Тематична» без дати. Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

–  Семестрова оцінка: виставляється на основі тематичного оцінювання. До прикладу: (6+7+7+7+6):5=7б.; (6+6+7+7):4 = 6,5 (оцінку округлюємо як середнє арифметичне з урахуванням округлення десяткових дробів), тобто = 7 б. Відповідно, якщо учень має тематичні оцінки загальна сума яких після ділення становить 6,4 б, то виставляємо 6б. Якщо в семестрі вивчалася тільки одна тема, тематична оцінка зараховується як семестрова.

         Якщо учень був відсутній без поважної причини всі уроки з теми, то тематична оцінка Н/А прирівнюється до 0 б. і враховується при виставленні семестрової оцінки (наприклад: (5+4+0):3 =3 б. Оцінка за І семестр, ІІ семестр виставляється після останньої тематичної в окрему колонку з написом «І семестр». Семестрова оцінка підлягає коригуванню (процедура здійснення відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів. Скоригована оцінка виставляється в колонку під записом «Скоригована».

Річна оцінка: виставляють на основі семестрового оцінювання в колонку з надписом «Річна». Річна оцінка коригуванню не підлягає. Якщо учень отримав за І семестр оцінку 6, а за ІІ – 7, то (6+7): 2 = 6,5 (оцінку округлюємо як середнє арифметичне з урахуванням округлення десяткових дробів), тобто = 7 б. Відповідно, якщо учень має  оцінки загальна сума яких після ділення становить 6,4 б, то виставляємо 6б. За умови що учня було не атестовано за один з семестрів (через поважні причини) – оцінку виставляємо за одним семестром. Наприклад: І семестр 6 б, а ІІ семестр – н/а – річна 6б. Якщо «н/а» – за один з семестрів не підтверджено документами, як поважну причину,  то оцінку з «н/а» рахуємо як 0 б , наприклад: (6+0):2 =3 б.

Заст.директора  з НВР ________  Л.В.Лещенко

Керівник ШМО______________  М.В.Алєксєйцева

Учитель трудового навчання___________О.В.Шаповалов

Учитель трудового навчання___________С.С.Самойленко

Додаток №5

до наказу по ЗОШ № 9

за № 1 від «30» серпня 2019р.

Фізична культура

–  Поточна оцінка: виставляється учням основної та підготовчої групи до класного журналу в колонку під датою відповідно до Положення про оцінювання учнів 5 – 11 класів з фізичної культури у ЗОШ №9 ( Затверджено педагогічною радою ЗОШ №9 від 27.08.2014 протокол №1). Учні спеціальної групи – без оцінок, але з записом «зараховано», «не зараховано». Якщо учні відвідують урок без спортивної форми, то у журналі ставиться запис «н/з».

Тематична  оцінка:  виставляють учням основної та підготовчої групи на підставі поточних оцінок з урахуванням систематичного відвідування уроків у спортивній формі, активної роботи на уроках фізичної культури, зайнятості у спортивних сеціях, участь у спортивних святах і конкурсах, участі у змаганнях різного рівня. До прикладу: (6+7+6+8+7):5=7 б.; (6+6+7+7):4 = 6,5 (оцінку округлюємо як середнє арифметичне з урахуванням округлення десяткових дробів), тобто = 7 б. Відповідно, якщо учень має поточні оцінки загальна сума яких після ділення становить 6,4 б, то виставляємо 6б. Оцінка за тему виставляється в окрему колонку з надписом «Тематична» без дати. Тематична оцінка не підлягає коригуванню. Учні спеціальної групи – при відвідування менш ніж 50% занять навчальної програми мають запис «н/з», в інших випадках учні спеціальної групи мають запис «зар»

 –  Семестрова оцінка: виставляється на основі тематичного оцінювання. До прикладу: (6+7+7+7+6):5=7б.; (6+6+7+7):4 = 6,5 (оцінку округлюємо як середнє арифметичне з урахуванням округлення десяткових дробів), тобто = 7 б. Відповідно, якщо учень має тематичні оцінки загальна сума яких після ділення становить 6,4 б, то виставляємо 6б..

             Якщо учень був відсутній без поважної причини всі уроки з теми, то тематична оцінка Н/А прирівнюється до 0 б.і враховується при виставленні семестрової оцінки (наприклад: (5+4+0):3 =3 б. Оцінка за І семестр, ІІ семестр виставляється після останньої тематичної в окрему колонку з написом «І семестр». Семестрова оцінка підлягає коригуванню (процедура здійснення відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів. Скоригована оцінка виставляється в колонку під записом «Скоригована». Учні спеціальної групи – при відвідування менш ніж 50% занять навчальної програми мають запис «н/з», в інших випадках учні спеціальної групи мають запис «зар»

 – Річна оцінка : виставляють на основі семестрового оцінювання в колонку з надписом «Річна». Річна оцінка коригуванню не підлягає. Якщо учень отримав за І семестр оцінку 6, а за ІІ – 7 (6+7): 2 = 6,5 (оцінку округлюємо як середнє арифметичне з урахуванням округлення десяткових дробів), тобто = 7 б. Відповідно, якщо учень має  оцінки загальна сума яких після ділення становить 6,4 б, то виставляємо 6б. За умови що учня було не атестовано за один з семестрів (через поважні причини за наявності підтверджувальних документів) – оцінку виставляємо за одним семестром. Наприклад: І семестр 6 б, а ІІ семестр – н/а – річна 6б. Учні спеціальної групи – при відвідування менш ніж 50% занять навчальної програми мають запис «н/з», в інших випадках учні спеціальної групи мають запис «зар».

Директор школи ___________________В.Д.Беркуца

Керівник ШМО____________________Л.Д.Шишкіна

Учитель фізичної культури__________ Г.Г.Чуссі

Учитель фізичної культури _________ Ю.Ю.Штирц

Учитель фізичної культури__________Н.Б.Гніденко

Учитель фізичної культури _________ І.А.Бошков

Додаток №6

до наказу по ЗОШ № 9

за № 1  від «30» серпня 2019р.

Англійська та німецька мови

–  Поточна оцінка: виставляється до класного журналу в колонку під датою відповідно до критерії оцінювання: 1. Наказ МОН України №924 від 20.08.2018 року  – 1 кл. НУШ; 2. Наказ МОН №1009 від 19.08.2016 року для 3-х – 4- х класів 3. Наказ МОН №1222 від 21.08.2013 року – 5- 11 класи; 4. Наказ МОН №1154 від 27.08.2019р.- 2 класи.

Тематична оцінка: виставляють на підставі поточних оцінок. До прикладу, (6+7+6+8+7):5=7 б.; (6+6+7+7):4 = 6,5 (оцінку округлюємо як середнє арифметичне з урахуванням округлення десяткових дробів), тобто = 7 б. Відповідно, якщо учень має поточні оцінки загальна сума яких після ділення становить 6,4 б, то виставляємо 6б. Оцінка за тему виставляється в окрему колонку з надписом «Тематична» без дати. Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

–  Семестрова оцінка: виставляється на основі тематичного оцінювання та контролю навичок мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). Наприклад, (6+7+7+7+6):5=7б.; (6+6+7+7):4 = 6,5 (оцінку округлюємо як середнє арифметичне з урахуванням округлення десяткових дробів), тобто = 7 б. Відповідно, якщо учень має тематичні оцінки загальна сума яких після ділення становить 6,4 б, то виставляємо 6б.

          Якщо учень був відсутній без поважної причини всі уроки з теми, то тематична оцінка Н/А прирівнюється до 0 б.і враховується при виставленні семестрової оцінки (наприклад: (5+4+0):3 =3 б. Оцінка за І семестр, ІІ семестр виставляється після останньої тематичної в окрему колонку з написом «І семестр». Семестрова оцінка підлягає коригуванню (процедура здійснення відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів. Скоригована оцінка виставляється в колонку під записом «Скоригована».

Річна оцінка : виставляють на основі семестрового оцінювання в колонку з надписом «Річна». Річна оцінка коригуванню не підлягає. Якщо учень отримав за І семестр оцінку 6, а за ІІ – 7 (6+7): 2 = 6,5 (оцінку округлюємо як середнє арифметичне з урахуванням округлення десяткових дробів), тобто = 7 б. Відповідно, якщо учень має  оцінки загальна сума яких після ділення становить 6,4 б, то виставляємо 6б. За умови що учня було не атестовано за один з семестрів (через поважні причини, за наявності довідки) – оцінку виставляємо за одним семестром. Наприклад: І семестр 6 б, а ІІ семестр – н/а – річна 6б. Якщо «н/а» – за один з семестрів не підтверджено документами, то оцінку з «н/а» рахуємо як 0 б , наприклад: (6+0):2 =3 б.

Заст.директора  з НВР __________________________ Н.М.Демидова

Керівник ШМО ___________________Л.В.Беркуца

Учитель англійської мови___________С.І.Черкаська

Учитель англійської мови __________  Л.С.Попова

Учитель англійської мови___________  І.П.Ізотова

Учитель англійської мови ___________С.В.Хмельова

Учитель англійської мови____________Е.Е.Козловська

Учитель англійської мови___________  І.С.Арменчу

Учитель  німецької мови ___________  О.В.Палагіна

Учитель англійської мови____________О.В.Беркуца

Учитель  німецької мови ___________ М.С.Бєлугіна

Учитель англійської мови___________І.М.Раца

Додаток №7

до наказу по ЗОШ № 9

за № 1 від «30» серпня 2019р.

Історія України і всесвітня, правознавство,  Громадянська освіта

Поточна оцінка: виставляється до класного журналу в колонку під датою відповідно до критеріїв оцінювання (наказ МОН України №1222 від 21.08.2013 р.). Оцінюються відповіді на запитання, поставлені під час індивідуального, групового та фронтального опитування, виконані практичні роботи, заповнення контурних карт, різні види письмових робіт. Програмою з історії в межах кожної теми передбачено проведення практичних робіт, результати яких відповідно до чинної програми залишаються в компетенції учителя. На уроці узагальнення і систематизації пізнавальна діяльність учнів оцінюється на розсуд учителя – усіх або вибірково. На уроці контролю – оцінюються навчальні досягнення усіх присутніх учнів.

Тематична оцінка: виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням оцінного балу уроку тематичного контролю (тематичної роботи).  До прикладу, (6+7+6+8+7):5=7 б.; (6+6+7+7):4 = 6,5 (оцінку округлюємо як середнє арифметичне з урахуванням округлення десяткових дробів), тобто = 7 б. Відповідно, якщо учень має поточні оцінки загальна сума яких після ділення становить 6,4 б, то виставляємо 6б. Оцінка за тему виставляється в окрему колонку з надписом «Тематична» без дати. Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

–  Семестрова оцінка: виставляється на основі тематичного оцінювання. Наприклад, учень отримав бали 6, 7, 7 за три тематичні. Виводячи семестровий бал, їх додають і ділять на 3: (6+7+7):3=7б.; (6+6+7+7):4 = 6,5 (оцінку округлюємо як середнє арифметичне з урахуванням округлення десяткових дробів), тобто = 7 б. Відповідно, якщо учень має тематичні оцінки загальна сума яких після ділення становить 6,4 б, то виставляємо 6б.

         Якщо учень був відсутній без поважної причини всі уроки з теми, то тематична оцінка Н/А прирівнюється до 0 б. і враховується при виставленні семестрової оцінки (наприклад: (5+4+0):3 =3 б. Оцінка за І семестр, ІІ семестр виставляється після останньої тематичної в окрему колонку з написом «І семестр». Семестрова оцінка підлягає коригуванню (процедура здійснення відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів. Скоригована оцінка виставляється в колонку під записом «Скоригована».

Річна оцінка : виставляють на основі семестрового оцінювання в колонку з надписом «Річна». Річна оцінка коригуванню не підлягає. Якщо учень отримав за І семестр оцінку 6, а за ІІ – 7 (6+7): 2 = 6,5 (оцінку округлюємо як середнє арифметичне з урахуванням округлення десяткових дробів), тобто = 7 б. Відповідно, якщо учень має  оцінки загальна сума яких після ділення становить 6,4 б, то виставляємо 6б. За умови що учня було не атестовано за один з семестрів (через поважні причини) – оцінку виставляємо за одним семестром. Наприклад: І семестр 6 б, а ІІ семестр – н/а – річна 6б. Якщо «н/а» – за один з семестрів не підтверджено документами, то оцінку з «н/а» рахуємо як 0 б , наприклад: (6+0):2 =3 б.

      Заст.директора  з НВР ________________ Н.М.Демидова

      Керівник ШМО ______________________О.А.Ковальова

      Учитель історії _______________________Н.М.Хопець

      Учитель  історії ______________________ О.О.Іванова

Додаток №8

до наказу по ЗОШ № 9

за № 1  від «30» серпня 2019р.

Російська мова та зарубіжна література

–  Поточна оцінка: виставляється до класного журналу в колонку під датою відповідно до критеріїв оцінювання ( Лист  МОН України № 1/9 – 592 від 30.08.2013 р.). Враховуємо і вміння учнів працювати самостійно з навчальним матеріалом, у парах і групах у взаємодії з однокласниками під час розв’язання навчальних проблем.

Тематична оцінка: виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт. До прикладу, під час вивчення теми «Вступ. Повторення та узагальнення вивченого», яка охоплює 10 уроків, учень 7 класу отримав 5 оцінок: 3 поточні (6,7,6), а також оцінки за зошит (8) і контрольну роботу(7). Бали додають і ділять на кількість: (6+7+6+8+7):5=7 б.; (6+6+7+7):4 = 6,5 (оцінку округлюємо як середнє арифметичне з урахуванням округлення десяткових дробів), тобто = 7 б. Відповідно, якщо учень має поточні оцінки загальна сума яких після ділення становить 6,4 б, то виставляємо 6б. Якщо контрольна робота виконана вище або нижче поточних оцінок, то тематичну оцінку можна підвищити або знизити не більше, ніж на 2 б. Якщо учень був відсутній протягом місяця і має «н/о» за зошит, то відповідний запис не рахуємо. Оцінка за тему виставляється в окрему колонку з надписом «Тематична» без дати. Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

–  Семестрова оцінка: виставляється на основі тематичного оцінювання. Наприклад, (6+7+7+7+6):5=7б.; (6+6+7+7):4 = 6,5 (оцінку округлюємо як середнє арифметичне з урахуванням округлення десяткових дробів), тобто = 7 б. Відповідно, якщо учень має тематичні оцінки загальна сума яких після ділення становить 6,4 б, то виставляємо 6б.

           Якщо учень був відсутній без поважної причини всі уроки з теми, то тематична оцінка Н/А прирівнюється до 0 б.і враховується при виставленні семестрової оцінки (наприклад: (5+4+0):3 =3 б. Оцінка за І семестр, ІІ семестр виставляється після останньої тематичної в окрему колонку з написом «І семестр». Семестрова оцінка підлягає коригуванню (процедура здійснення відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів. Скоригована оцінка виставляється в колонку під записом «Скоригована».

Річна оцінка : виставляють на основі семестрового оцінювання в колонку з надписом «Річна». Річна оцінка коригуванню не підлягає. Якщо учень отримав за І семестр оцінку 6, а за ІІ – 7 (6+7): 2 = 6,5 (оцінку округлюємо як середнє арифметичне з урахуванням округлення десяткових дробів), тобто = 7 б. Відповідно, якщо учень має  оцінки загальна сума яких після ділення становить 6,4 б, то виставляємо 6б. За умови що учня було не атестовано за один з семестрів (через поважні причини) – оцінку виставляємо за одним семестром. Наприклад: І семестр 6 б, а ІІ семестр – н/а – річна 6б. Якщо «н/а» – за один з семестрів не підтверджено документами, то оцінку з «н/а» рахуємо як 0 б , наприклад: (6+0):2 =3 б.

Заст.директора  з НВР ________________ Н.М.Демидова

Керівник ШМО ____________________    М.Г.Рибнікова

Учитель російської мови та зарубіжної  літератури __________________Є.І.Грекова

Учитель російської мови та зарубіжної літератури___________________Л.Є.Нестеренко

Учитель російської мови та зарубіжної літератури ___________________А.Л.Косович

Учитель  зарубіжної літератури       ___________________         Т.С.Осика

Додаток №9

до наказу по ЗОШ № 9

за № 1 від «30» серпня 2019р.

Образотворче мистецтво, музичне мистецтво

–  Поточна оцінка: виставляється до класного журналу в колонку під датою відповідно до критеріїв оцінювання (наказ МОН України №1222 від 21.08.2013 р.)

Тематична оцінка: виставляють на підставі поточних оцінок. До прикладу (6+7+6+8+7):5=7 б.; (6+6+7+7):4 = 6,5 (оцінку округлюємо як середнє арифметичне з урахуванням округлення десяткових дробів), тобто = 7 б. Відповідно, якщо учень має поточні оцінки загальна сума яких після ділення становить 6,4 б, то виставляємо 6б. Оцінка за тему виставляється в окрему колонку з надписом «Тематична» без дати. Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

–  Семестрова оцінка: виставляється на основі тематичного оцінювання. Наприклад, (6+7+7+7+6):5=7б.; (6+6+7+7):4 = 6,5 (оцінку округлюємо як середнє арифметичне з урахуванням округлення десяткових дробів), тобто = 7 б. Відповідно, якщо учень має тематичні оцінки загальна сума яких після ділення становить 6,4 б, то виставляємо 6б.

       Якщо учень був відсутній без поважної причини всі уроки з теми, то тематична оцінка Н/А прирівнюється до 0 б.і враховується при виставленні семестрової оцінки (наприклад: (5+4+0):3 =3 б. Оцінка за І семестр, ІІ семестр виставляється після останньої тематичної в окрему колонку з написом «І семестр». Семестрова оцінка підлягає коригуванню (процедура здійснення відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів. Скоригована оцінка виставляється в колонку під записом «Скоригована».

Річна оцінка : виставляють на основі семестрового оцінювання в колонку з надписом «Річна». Річна оцінка коригуванню не підлягає. Якщо учень отримав за І семестр оцінку 6, а за ІІ – 7 (6+7): 2 = 6,5 (оцінку округлюємо як середнє арифметичне з урахуванням округлення десяткових дробів), тобто = 7 б. Відповідно, якщо учень має  оцінки загальна сума яких після ділення становить 6,4 б, то виставляємо 6б. За умови що учня було не атестовано за один з семестрів (через поважні причини) – оцінку виставляємо за одним семестром. Наприклад: І семестр 6 б, а ІІ семестр – н/а – річна 6б. Якщо «н/а» – за один з семестрів не підтверджено документами, то оцінку з «н/а» рахуємо як 0 б , наприклад: (6+0):2 =3 б.

Заст.директора  з НВР ________________ Н.М.Демидова

Керівник ШМО______________  М.В.Алєксєйцева

Учитель образотворчого мистецтва ________ М.В.Алєксєйцева  

Учитель музики_____________________Л.О.Соловйова

Учитель музики_____________________В.І.Колєва

Додаток №10

до наказу по ЗОШ № 9

за № 1 від «30» серпня 2019р.

Початкова школа

 • для 1-х класів постанова КМУ від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» та наказу МОН України від 21.03.2018 р. №268 «Про затвердження типових освітніх програм для 1 – 2 класів закладів загальної середньої освіти», наказу №924 від 20.08.2018 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу в Новій українській школі» .
 • для 2 класівнаказ МОН України від 27.08.2019 № 1154. У 2 класі рекомендовано дотримуватись алгоритму діяльності вчителя під час організації формувального оцінювання та використовувати інструментарій формувального оцінювання , що було запропоновано у Методичних рекомендаціях щодо орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів 1  класу, затверджених наказом МОН України від 20.08.2018р. №924.  В додатку до наказу прописано алгоритм діяльності вчителя під час організації формувального оцінювання, обов язкові компоненти. Обліком результатів завершального ( підсумкового) оцінювання, здійснюється з урахуванням динаміки зростання навчальних досягнень учня/ учениці, фіксується учителем/ учителькою у свідоцтві досліджень.  Свідоцтво складається з 2 – х частин. Перша частина – характеристика особистих досягнень учнів, заповнюється у жовтні, як проміжний , та у травні як підсумковий звіт, з метою фіксування навчального поступу, у якому оцінюється активність дитини, самостійна робота на уроці, співпраця з іншими учнями тощо. Друга частина складається з оцінювання предметних компетентностей. Заповнюється тільки в травні. Проект зразка свідоцтва досягнень роздруковується у форматі А – 4, або у форматі А- Вчитель, за бажанням , додає особисті або навчальні характеристики на свій розсуд.
 • для 3– 4 класів – наказ МОН України від 19.08.2016 №1009 .

При вербальному оцінюванні використовуються як усні, так і письмові оцінні судження, які характеризують процес навчання і відображають кількісний і якісний його результати : ступінь засвоєння знань і вмінь з навчальних предметів та характеристику особистісного розвитку учнів. Характеристика особистісного розвитку учнів відображає самостійність, відповідальність, комунікативність , уміння працювати в групі, ставлення до навчальної праці, рівень прикладених зусиль, сформованість навчальнопізнавальних інтересів, ціннісних орієнтирів та загально навчальних умінь тощо та здійснюється вербально під час поточного контролю.Недопустимою є заміна оцінок іншими зовнішніми атрибутами ( зірочками, квіточками, прапорцями тощо).

Заст.директора  з НВР ________________ М.В.Ніяченко

Керівник ШМО____________С.Ю.Ковтун

Учитель початкових класів_________І.В.Орленко

Учитель початкових класів_________О.Г.Попазова

Учитель початкових класів_________Г.О.Кузменко

Учитель початкових класів_________А.Г.Скосарєва

Учитель початкових класів_________А.Г.Бічева

Учитель початкових класів_________В.В.Конькова

Учитель початкових класів_________Л.А.Волкова

Учитель початкових класів_________В.А.Смірнова

Учитель початкових класів_________В.М.Грек

Учитель початкових класів_________Л.Є.Станченко

Учитель початкових класів_________Т.А.Бурлак

Учитель початкових класів_________І.М.Гордієнко

Учитель початкових класів_________В.Ю.Семенова

Учитель початкових класів_________О.А.Сорокіна

Учитель початкових класів_________А.І.Зайченко

Учитель початкових класів_________Н.О.Летинська

Учитель початкових класів_________С.В.Марусяк

Учитель початкових класів_________В.С.Запорощенко

Учитель початкових класів_________С.В.Ростріпа